Χριστός ανέστη εκ νεκρών


About these ads

One response to “Χριστός ανέστη εκ νεκρών

  1. The first few minutes sound like incidental music for Dr Who. Why is the conductor wearing a Chinese style jacket?–does he have a tai chi class afterwards?.