Χριστός ανέστη εκ νεκρών


One response to “Χριστός ανέστη εκ νεκρών

  1. The first few minutes sound like incidental music for Dr Who. Why is the conductor wearing a Chinese style jacket?–does he have a tai chi class afterwards?.